Müxtəliflik
19 yanvar, 2022
Müxtəliflik

Yaşından, cinsindən, etnik mənsubiyyətindən, dinindən, fiziki məhdudiyyətindən, təhsilindən asılı olmayaraq donorlara, tərəfdaşlara, təchizatçılara, işçilərə və digər steykholderlərə (maraqlı tərəflərə) hörmət və nəzakətlə yanaşmaq.

Xəbəri paylaş
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının I Vitse-Prezidenti Heydər Əliyev Mərkəzi