Fonda ianə edən hüquqi və fiziki şəxslərin siyahısı

Növü İanələrin sayı (ədəd)
Dövlət qurumları üzrə 20
Kommersiya qurumları üzrə 167
Qeyri-kommersiya qurumları üzrə 11
Fiziki şəxslər üzrə 1375
Anonim
SMS vasitəsilə 3931
Digər şəxsin adından 7405
Ödəniş sistemləri 3568
Cəmi: 16477
Tam adıNövü
ELMAN BABAKİŞİYEV EYVAZ OĞLUFiziki
ELMAN HACIYƏHYƏYEV MƏMMƏD OĞLUFiziki
Elman Kərimli Vüqar oğluFiziki
ELMAN QURBANOV HƏSƏN OĞLUFiziki
ELMAR İBRAHİMOV AKİF OĞLUFiziki
ELMAR MƏHƏRRƏMOV ARİF OĞLUFiziki
ELMAR MƏMMƏDOV VİDADİ OĞLUFiziki
Elmir ChobanzadaFiziki
Elmir HasanovFiziki
Elmir HasanovFiziki
Elmir HəsənovFiziki
ELMURAD KƏRİMOV ZİYAFƏDDİN OĞLUFiziki
ELMƏDDİN ƏLİŞOV SALAH OĞLUFiziki
ELNUR HÜSEYNOV ƏHMƏD OĞLUFiziki
ELNUR İMAMQULİYEV NƏSİB OĞLUFiziki
ELNUR İSLAMZADƏ İLQAR OĞLUFiziki
ELNUR İSMAYILOV ASLAN OĞLUFiziki
ELNUR İSMAYILOV SƏMƏDDİN OĞLUFiziki
ELNUR MAHMUDOV XANLAR OĞLUFiziki
ELNUR MƏLİKOV RAFİQ OĞLUFiziki
ELNUR QASIMOV İLYAS OĞLUFiziki
Elnur QəmbərovFiziki
ELNUR VƏLİYEV ZAKİR OĞLUFiziki
ELNUR VƏLİYEV ZAKİR OĞLUFiziki
ELNUR ƏLİYEV QABİL OĞLUFiziki
ELNUR ƏLƏKBƏROV CAVANŞİR OĞLUFiziki
Elnurə MəmmədovaFiziki
ELŞAD MƏMMƏDOV ELNUR OĞLUFiziki
ELŞAD SƏFƏROV ZƏKƏRİYYƏ OĞLUFiziki
ELŞAD ƏLƏSGƏROV İSLAM OĞLUFiziki
ELSEVƏR HAQVERDİYEV NATİQ OĞLUFiziki
ELSEVƏR ƏLİYEV İSMAYIL OĞLUFiziki
ELŞƏN BEHBUDOV VİDADİ OĞLUFiziki
Elşən BədirxanovFiziki
ELŞƏN KƏRİMOV HÜSEYN OĞLUFiziki
ELŞƏN OCAQOV HƏBİB OĞLUFiziki
ELŞƏN QƏDİRLİ FƏRMAYIL OĞLUFiziki
ELŞƏN RƏHİMOV UMUD OĞLUFiziki
ELŞƏN ƏLİYEV ELŞAD OĞLUFiziki
ELVİN ALIYEV ƏVƏZ OĞLUFiziki
ELVİN BEHBUDOV FİZULİ OĞLUFiziki
ELVİN BƏŞİRLİ MİSİRXAN OĞLUFiziki
ELVİN CABBAROV ŞAİQ OĞLUFiziki
ELVİN HƏSƏNOV TAHİR OĞLUFiziki
ELVİN ORUCƏLİZADƏ ŞÖHRƏT OĞLUFiziki
ELVİN OSMANOV BİLAL OĞLUFiziki
ELVİN QARAYEV FƏRƏC OĞLUFiziki
ELVİN QASIMOV MÜBARİZ OĞLUFiziki
Elvin RahimovFiziki
ELVİN RZAYEV ƏLİ OĞLUFiziki
Son yenilənmə tarixi: 11 yanvar, 2023
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının I Vitse-Prezidenti Heydər Əliyev Mərkəzi