Qarabağ Dirçəliş Fondunun strukturu

Struktur

– Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 yanvar 2021-ci il tarixli 1253 nömrəli Fərmanı ilə “Qarabağ Dirçəliş Fondu”nun strukturu aşağıdakı kimi təsdiq edilmişdir:

– Qarabağ Dirçəliş Fondunun Aparatının strukturu Fondun Müşahidə Şurasının 21 aprel 2021-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq olunub.