Məxfilik Siyasəti

ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Ətraflı məlumat əldə etmək üçün, zəhmət olmasa, bu Məxfilik Siyasətini oxuyun. Məxfilik Siyasətində şəxsi məlumatlarınızın necə toplandığı, istifadə olunduğu və açıqlandığı (müvafiq şərtlər daxilində) öz əksini tapıb. Burada həmçinin şəxsi məlumatlarınızın qorunması üçün atdığımız addımlar izah olunur. Nəticədə, bu Məxfilik Siyasəti şəxsi məlumatlarınızın toplanması, istifadəsi və açıqlanması ilə bağlı seçimlərinizi izah edir.

TOPLADIĞIMIZ MƏLUMATLAR

Bu Siyasət Fondun rəsmi veb-saytında İnternet xidmətindən istifadə edərkən bir İnternet istifadəçisi (bundan sonra - İstifadəçi) haqqında ala biləcəyi və / və ya hər hansı bir məlumat üçün tətbiq olunur.

Saytdan sizin hər hansı bir tələbinizi təmin etmək və sizə xidmət göstərmək məqsədi ilə məlumatlarınızı toplayır, saxlayır və araşdırırıq. Vəzifə, ad, cins, e-mail ünvanı, poçt ünvanı, telefon nömrəsi, mobil nömrə, faks nömrəsi, ödəniş məlumatı, nəğd ödəniş və ya bank hesabı haqqında məlumatlar daxil olmaqla şəxsi məlumatlarınızı toplaya bilərik. Bizə verdiyiniz məlumatlardan istifadə edərək sizin sifarişlərinizi rəsmiləşdirir və sizi  veb-saytımızda təklif olunan və tələblərinizə uyğun xidmətlərlə və məlumatlarla təmin edirik.

Fondun veb-saytına baxarkən İstifadəçi haqqında aşağıdakı anonim statistik məlumatlar avtomatik toplanır (cookies-lərdən), o cümlədən:

TƏHLÜKƏSİZLİK

Məlumatlarınız bizim serverdə saxlanılır. Sizin məlumatlarınızı əsas vəsait olaraq qəbul edirik və üçüncü şəxslərin icazəsiz olaraq bu məlumatlara daxil olmamaları üçün bir çox alətlərdən (kodlaşdırma, parol, fiziki mühafizə və s.) istifadə edərək onların qorunmasını təmin edirik. Bununla əlaqədər olaraq, şəxsi məlumatlarınızın qorunması üçün mümkün olan bütün səylərimizə baxmayaraq bu məlumatların daim məxfi qalacağını vəd etmirik.

HÜQUQLARINIZ

Məlumatlarınız barədə narahatsınızsa, bizdə olan və ya təhlil etdiyimiz şəxsi məlumatınıza daxil olmağı tələb etməyə haqqınız var. Heç bir ödəniş etmədən məlumatınızı düzəltməyimizi bizdən tələb edə bilərsiniz. Marketinq məqsədi ilə məlumatlarınızdan istifadə etməyimizi istədiyiniz anda dayandırmaq hüququnuz var.

İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARININ İŞLƏNMƏSİ VƏ ÜÇÜNCÜ ŞƏXSLƏRƏ ÖTÜRÜLMƏSI ŞƏRTLƏRİ

Fərdi məlumatların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində münasibətləri tənzimləyən Azərbaycan Respublikasının normativ aktları ilə işlənməsi zamanı Fond İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını bu Siyasətə, müəyyən Fond Xidmətlərindən istifadəyə dair şərtlərə (müqavilələrə) və Fondun daxili sənədlərinə uyğun olaraq işləyir. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq, Fond xidmətlərindən istifadə edərkən İstifadəçinin əldə etdiyi şəxsi məlumatlarını işləməyə / saxlamağa borclu ola bilər. Bu cür emal / saxlama qüvvədə olan qanunvericiliklə müəyyən edilmiş əsaslarda və müddətlərdə Fond tərəfindən həyata keçirilir

4.3. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarına gəldikdə, Fond onların məxfiliyini təmin edir.

İSTİFADƏÇİNİN ŞƏXSİ MƏLUMATLARINI QORUMAQ ÜÇÜN İSTİFADƏ OLUNAN TƏDBİRLƏR

Fond İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq qoruyur və emal edir.

Şəxsi məlumatların işlənməsi zamanı Fond onların təhlükəsizliyini təmin edir və İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını onlara icazəsiz və ya təsadüfən daxil olmaqdan, İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının məhv edilməsindən, dəyişdirilməsindən, bloklanmasından, kopyalanmasından, yayılmasından, habelə digər qanunsuz hərəkətlərdən qorunmaq üçün lazımi təşkilati və texniki tədbirlər görür.

DİGƏR ŞƏRTLƏR

Fond və İstifadəçi bu Siyasətdə açıq şəkildə göstərilməyən hər bir şeydə Fond öz adından bağladığı müqavilələrin şərtlərini, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini və iş adətlərini rəhbər tutur.

İstifadəçi bu Siyasət daxilində məlumat vermək üçün əlaqə qurduqda və digər hallarda da Fond aşağıdakı məlumatları istifadə edərək istifadəçinin əlavə identifikasiyasını aparmaq hüququna malikdir:

Fond bu sayt vasitəsilə dəyişikliklər edilmiş şərtləri göndərməklə Məxfilik Siyasətinə istənilən vaxt dəyişiklik edə bilərik.

Fond, istifadəçiyə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən istənilən vaxt birtərəfli qaydada bu Siyasəti dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır. Bu Siyasətdə edilən dəyişikliklər, Siyasətin yeni versiyasında başqa qaydada nəzərdə tutulmayıbsa, Siyasətin yeni versiyasının Fondun rəsmi veb-saytında və onun (xarici) dil versiyalarında yerləşdirildiyi gündən qüvvəyə minir.

Elektron ödəmə qaydasına dair qeyd: