Fondun fəaliyyətinin Strateji İstiqamətləri

2022-2025

Qarabağ Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasının 20 dekabr 2021-ci il tarixli qərarı ilə Fondun fəaliyyətinin strateji istiqamətləri (2022-2025) aşağıdakı kimi təsdiq olunub.

Bərpa və yenidənqurma

Dayanıqlı məskunlaşma

Ekoloji tarazlığın bərpası

Təşviqat işləri və çevik kommunikasiyalar

İnsan kapitalının (cəmiyyətin) inkişafı

Qarabağın investisiya və işgüzar potensialının təşviqi

Mütərəqqi idarəetmə

Məsuliyyətli investisiyalar