“Azərbaycanın gənc qurucuları” adlı ilk layihə əsaslı öyrənmə olimpiadası

Bakı şəhəri