Xalça Sərgisi Binasının bərpası və yenidənqurması

Şuşa şəhəri

Koordinatlar
Marşrutu göstər